Mô tả

Thông tin về chuyên khoa Hậu môn trực tràng

Địa chỉ khám tương tự

709 Giải Phóng, Phương Liệt, Hà Nội, Việt Nam

19002622

497 Quang Trung, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

02432878750

12 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam

02437.181.999