Mô tả

Thông tin về chuyên khoa Nội tiêu hoá - gan mật

Nội tiêu hoá - gan mật

Địa chỉ khám tương tự

67 Liên Tỉnh 5, Phường 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0838500 727

78 Phương Mai, Hà Nội, Việt Nam

02435763491

78 Giải Phóng - Bệnh viện Bạch Mai, Giải Phóng, Hà Nội, Việt Nam

02438693731