Thuốc điều trị cơn đau quặn thận do sỏi hoặc Thuốc làm tan sỏi và tống sỏi ra ngoài