Tổng hợp các loại thuốc gây tê, gây mê đang sử dụng trong y học