Tổng hợp các thực phẩm chức năng hiện bán trên thị